Wat is het verschil tussen een batchaccount en een Surveyaccount?

Met een batchaccount kunt u bij MRDM een batch aanleveren. Een batch is een bestand, bijvoorbeeld een XML- of ZIP-bestand, gevuld met data uit een primaire bron, zoals het EPD. Dit is een manier om grote aantallen patiëntdata in één keer bij ons aan te leveren.

 

Als u ervoor kiest om de gegevens handmatig in te voeren in Survey dan vinkt u het veld ‘Survey account’ aan. Met een Surveyaccount kunt u de  gevraagde variabelen één-voor-één registreren door de vragen in de registratie in te vullen.

 

Ik wil graag een batchaccount. Hoe regel ik dit?

Om u aan te melden voor een batchaccount dient u het ‘Aanmeldformulier deelnemers DICA registratie’ in te vullen. Deze vindt u onder het kopje Algemene documentatie op onze documentatiepagina.

 

Op het aanmeldformulier vinkt u het vakje ‘Batch account’ aan. Daarnaast dient het aanmeldformulier met de naam van de verantwoordelijk contactpersoon van de betreffende registratie of project binnen uw organisatie ingevuld te worden.

 

Als u niet weet niet wie de contactpersoon is dan kunt u contact opnemen met de servicedesk.

Ik wil graag een registratieaccount. Hoe regel ik dit?

Om u aan te melden voor een registratieaccount dient u een aanmeldformulier in te vullen. Dit formulier is te vinden op onze documentatiepagina onder Algemene documenten.

 

Daarnaast dient het aanmeldformulier met de naam van de verantwoordelijke contactpersoon van de betreffende registratie of project binnen uw organisatie ingevuld te worden.

 

Als u niet weet niet wie de contactpersoon is dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk.

Ik wil graag een rapportageaccount. Hoe regel ik dit?

Een rapportageaccount kan aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar onze servicedesk. Deze e-mail kan gestuurd worden door de contactpersoon van de betreffende registratie of project binnen uw organisatie. Dit mag een rechtstreekse e-mail of een e-mail met de contactpersoon in de cc van het e-mailbericht.

 

Als u niet weet niet wie de contactpersoon is dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk.

Waar kan ik documenten vinden over de registraties of projecten?

We maken onderscheid in 3 typen documenten:

• CRF: platte uitdraai van de registratie of het project met alle vragen

• XSD: technisch document om de batch-uploads te kunnen inrichten

• Data dictionary: Excel document waarin de structuur van de registratie of het project wordt beschreven zoals deze bij ons is gedefinieerd. De datadictionary geeft u een overzicht van welke data wordt uitgevraagd en welke waarden u kunt aanleveren.

 

Deze documenten zijn te downloaden van onze documentatiepagina.

Is MRDM gecertificeerd?

Ja, dat zijn we. Om de betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te borgen werkt MRDM met de NEN 7510:2011 en ISO 27001:2013-normen voor informatieveiligheid en voldoen we aan de AVG.

 

Op basis van deze normen richt MRDM haar beleid, processen en controles in. De NEN 7510:2011 is een Nederlandse norm voor informatieveiligheid specifiek gericht op de zorgsector. De ISO 27001:2013 is een internationaal erkende norm gericht op informatieveiligheid.

Ik kan niet inloggen met mijn account. Wat doe ik nu?

U kunt hiervoor contact opnemen met onze servicedesk, die u assisteert om het probleem op te lossen.

Welke website gebruik ik om data te registreren?

Om data te registreren gaat u naar de website survey.mrdm.eu. Als u geen account heeft, kunt u contact opnemen met de servicedesk.

Hoe werkt het registreren van data?

Op de documentatiepagina hebben wij een handleiding beschikbaar waarin stap voor stap wordt beschreven hoe u ons registratiesysteem Survey gebruikt. Ga naar ‘Algemene documenten’ en klik vervolgens op ‘handleiding survey versie 7 mrdm’.

Hoe stel ik een batch samen?

Op onze website vindt u alle informatie over batches, bijvoorbeeld hoe u een batch samenstelt en over ons productie- en testproces.

Hoe wordt mijn batchaanlevering gevalideerd?

We valideren batches op basis van business logic en medische validaties. De persoon die de batch bij ons heeft aangeleverd ontvangt een validatierapport. Dit rapport bevat onder andere de aantallen in de batch en de fouten die in de batch zitten, om correcties te faciliteren.