Privacy basics

Data is de zuurstof voor innovatie in de gezondheidszorg. Thema’s als value-based healthcare, personalised medicine en big data zijn allemaal gebaseerd op data. Data leidt tot informatie, informatie leidt tot kennis, kennis leidt tot actie en actie leidt tot verandering.

Van wie is de data? Wat wordt er gedaan met de data? Hoe is de privacy van patiënten gewaarborgd?

Basisprincipes van privacy

Ondanks dat elk land of elke regio zijn eigen specifieke privacyregels heeft voor de gezondheidszorg, zijn er een paar basisprincipes aan te wijzen.

Privacywetgeving bepaalt meestal de geldende randvoorwaarden voor  het verwerken van data. Het gaat daarbij om direct of indirect persoonlijk identificeerbare informatie (PII), veiligheidswaarborgen en patiëntrechten. Burgerservicenummers zijn direct identificeerbaar. Patiëntnummers gecombineerd met operatiedatum en postcode, kunnen indirect identificeerbaar zijn.

In de zorg is iemand Verantwoordelijk voor de data. De Verantwoordelijke beslist wat er wel en niet mag worden gedaan met de data, binnen de kaders van de wet. Dit is meestal de dataleverancier, zoals een arts of zorginstelling, maar kan ook een patiënt zijn.

De Verantwoordelijke partij bepaalt wat het doel is van de data en staat toe dat een Verwerker de data namens hem mag verwerken voor het specifiek vooraf vastgestelde doel. MRDM is zo’n Verwerker.

Hoe om te gaan met privacyrestricties

Om het risico op privacy-inbreuken te beperken is het beter om minder data te hebben. Maar meer data resulteert in MEER relevante informatie en kan innovatie versnellen. Is dit een paradox? Niet per se.

Het gaat erom dat de data wordt beheerd volgens de geldende wet- en regelgeving, waarbij gebruik wordt gemaakt van technieken en procedures om het risico op ongewenste toegang te minimaliseren.

Bij MRDM zijn we gespecialiseerd in dataveiligheid en privacy, het koppelen en het verwerken van persoonlijk identificerende informatie van zorginstellingen, patiënten en andere dataleveranciers.

Lees meer over Hoe we werken.