Zorg voor uw medische data

Medical Research Data Management (MRDM) is Bewerker van medische data voor Zorgaanbieders en centraal knooppunt voor distributie van informatie. Veilig, accuraat en betrouwbaar. Uw medische data is onze zorg!

Data reporting

MRDM levert een aantal gestandaardiseerde rapportages die u inzicht geven in de kwaliteit van zorg die uw instelling levert. De rapporten sluiten aan op de informatiebehoeften van de zorgprofessional.

MRDM is onder andere bewerker van ziekenhuisdata voor DICA. De bekende benchmarking rapportages vergelijken uw organisatie met geaggregeerde en geanonimiseerde andere organisaties. Zo krijgt u een beeld van de door uw geleverde kwaliteit van zorg vergeleken met de zorg in de rest van Nederland.

De rapportages van MRDM zijn sterk in ontwikkeling. Neem contact op met de Servicedesk voor de huidige en toekomstige mogelijkheden.