Zorg voor uw medische data

Medical Research Data Management (MRDM) is Bewerker van medische data voor Zorgaanbieders en centraal knooppunt voor distributie van informatie. Veilig, accuraat en betrouwbaar. Uw medische data is onze zorg!

Klanten

MRDM heeft bewerkersrelaties met alle Nederlandse ziekenhuizen en een groeiend aantal zelfstandige behandelcentra en verpleegtehuizen.

Na toestemming van data eigenaren, levert MRDM data door naar NPCF, de Levenmetkanker-beweging, Zorgverzekeraars Nederland, Inspectie voor de Gezondheidszorg, en Zorginstituut Nederland.

Stichting DICA

   

DICA is een betrouwbaar meetsysteem dat inzicht geeft in de kwaliteit van zorg en verbeterpunten aanwijst. DICA biedt spiegelinformatie aan zorgverleners om hun kwaliteit continu te meten, te vergelijken en te verbeteren: een benchmark in de zorg. DICA wordt gebruikt voor het registreren van informatie over behandelingen van goed- en kwaadaardige aandoeningen, behandelingen buiten het chirurgische domein, multidisciplinaire zorg en ketenzorg. Aan het einde van 2016 telt DICA 22 registraties.

 
Lees meer

ParkinsonNext

   

ParkinsonNext is een samenwerkingsverband dat (digitale) zelfzorgproducten ontwikkelt gericht op Parkinsonpatiënten. Deze producten helpen de patiënten om optimaal gebruik te maken van de medische zorg. Daarnaast ondersteunen ze de patiënten om de regie op het eigen behandelplan te vergroten, in samenspraak met behandelaars. Het doel van het project is dat Parkinsonpatiënten langer gezond thuis kunnen wonen.

ParkinsonNeXt is een samenwerkingsverband van het UMC St. Radboud en de Radboud Universiteit Nijmegen en de bedrijven Topicus Zorg, Zorg Invest, de Praktijk Index BV, Focus Cura Zorginnovatie BV, Monpellier Venture Ltd. en Simultrainer Europe BV.

Het project wordt gefinancieerd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en uit bijdragen van het rijk en de provincies Gelderland en Overijssel.

Lees meer

Bidon

  

 

Eind 2011 is de stichting BIDON opgericht. BIDON staat voor Basisstructuur Innovatief Diabetes Onderzoek Nederland. De stichting heeft tot doel het bevorderen van een optimale zorg voor mensen met diabetes en aan diabetes verwante aandoeningen of een hoog risico daarop.

 
Lees meer

IKNL

  

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. Het doel: de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren.

IKNL benadert preventie, diagnose, behandeling, nazorg en palliatieve zorg als een keten waarin de patiënt centraal staat. Om kwalitatief goede zorg te waarborgen, kijkt IKNL zowel naar de inhoud als de organisatie van de zorg binnen en tussen zorginstellingen.

IKNL draagt nationaal en internationaal bij aan de beleidsvorming op het gebied van oncologische en palliatieve zorg. Daarnaast ontwikkelt het producten en diensten ter verbetering van de oncologische en palliatieve zorg.

 
Lees meer

NDF

Lees meer

Stichting Miletus

         

Lees meer