Zorg voor uw medische data

Medical Research Data Management (MRDM) is Bewerker van medische data voor Zorgaanbieders en centraal knooppunt voor distributie van informatie. Veilig, accuraat en betrouwbaar. Uw medische data is onze zorg!

ID-PATH

ID-PATH zorgt ervoor dat u, als zorgprofessional in een zorgketen, alle informatie over een patiënt krijgt die u op dat moment nodig heeft. De informatie is eenvoudig weergegeven en dient als beslisondersteuning voor verdere stappen in de behandeling. ID-PATH maakt gebruik van verschillende bronnen. Denk aan interactieve games, een slimme loopband of kwaliteitsregistraties. Goed onderbouwde medische algoritmen, berekenen vervolgens wat voor welke zorgprofessional wordt getoond in het dashboard.

ID-PATH is ontwikkeld binnen ParkinsonNeXt. ParkinsonNeXt wordt financieel gesteund door de Gedeputeerde Staten van Gelderland en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).