Zorg voor uw medische data

Medical Research Data Management (MRDM) is Bewerker van medische data voor Zorgaanbieders en centraal knooppunt voor distributie van informatie. Veilig, accuraat en betrouwbaar. Uw medische data is onze zorg!

FAQ: Test- en productie traject

Bij het aanleveren van klinische batches wordt er gebruik gemaakt van een test- en productie traject. Het onderscheid tussen deze trajecten heeft als voordeel dat zowel test- als productie batches sneller verwerkt worden en de kwaliteit van productie batches beter gewaarborgd kan worden.

 

 

Wat houdt het test-traject in?

Het test-traject bestaat uit een aantal stappen:

Wanneer uw organisatie heeft besloten om voor een registratie de gegevens via batch aan te leveren wordt de eerste batch aanlevering via de test ingang aangeleverd.

De batch wordt na aanlevering gecontroleerd of deze voldoet aan de minimale eisen voor verwerking die gelden binnen het test-traject. Meer over deze minimale eisen kunt u hier teruglezen.

Voldoet de batch niet aan deze minimale eisen dan brengen wij u hier per e-mail van op de hoogte en vragen wij om nogmaals een batch via de test-ingang aan te leveren.

Wanneer de batch voldoet aan de minimale eisen ontvangt u de validatie rapportage waarmee u de inhoud van de batch kunt beoordelen. Meer informatie over de validatie rapportage kunt u hier teruglezen.

Uw organisatie draagt zelf de verantwoordelijk over de inhoud van de batch. Wanneer de batch voldoet aan de minimale eisen mag u de volgende batch aanleveren via de productie ingang. Bent u nog niet tevreden over de resultaten dan kunt u nogmaals een batch via de test-ingang aanleveren.

+

Waar kan ik mijn test-batch uploaden?

+

Wat zijn de minimale eisen binnen het test-traject?

De aanlevering voldoet aan de meest actuele datadictionary en de aanlevering voldoet aan de regels die gelden voor het gekozen aanleverformaat.

Voor meer informatie over de aanvullende regels per bestandsformaat kunt u hieronder op het gewenste bestandsformaat klikken:

            CSV

            XLS(X)

+

Wanneer moet het test-traject worden opgestart?

Wanneer uw organisatie heeft besloten om voor een registratie de gegevens via batch aan te leveren wordt de eerste batch aanlevering via de test ingang aangeleverd.

Ook bij een inhoudelijke wijziging in de registratie wordt er opnieuw een test-traject doorlopen om er zeker van te zijn dat de wijzigingen correct zijn geïmplementeerd. 

+

Wat houdt het productie-traject in?

Het productie-traject bestaat uit een aantal stappen:

Uw organisatie levert, na een succesvol test traject te hebben afgerond, een batch aan via de productie ingang.

De aanlevering wordt gecontroleerd of deze voldoet aan de minimale eisen die van kracht zijn binnen het productie-traject. Meer over deze eisen kunt u hier teruglezen.

Voldoet de batch niet aan de minimale eisen dan brengen wij u hier per e-mail van op de hoogte en vragen wij om nogmaals een batch via de productie-ingang aan te leveren. U ontvangt geen validatie rapportage.

Wanneer de batch voldoet aan de minimale eisen ontvangt u de validatie rapportage waarmee u de inhoud van de batch kunt beoordelen.

Wanneer u tevreden bent met het resultaat, besluit u de batch te laten inlezen in de registratie. Mocht u nog niet tevreden zijn dan kunt u de batch laten vervallen en levert u nogmaals een batch aan via de productie-ingang.

+

Waar kan ik mijn productie-batch uploaden?

Dit doet u op https://upload.mrdm.eu/

+

Wat zijn de minimale eisen binnen het productie proces?

De aanlevering voldoet aan de huidige datadictionary en aan de regels die gelden voor het geldende aanleverformaat. Daarnaast dient er eenduidigheid te bestaan tussen de test batch en productie batch inzake het bestandsformaat en punten/kommas bij het aanleveren van decimaal getallen

+

Wordt mijn batch ook op inhoud gecontroleerd?

Een aangeleverde test- en productie batch wordt, wanneer deze voldoet aan de minimale eisen, ook gecontroleerd op inhoud. Dit gebeurt middels de validatie controle.

In deze controle wordt de batch gecontroleerd op de errors die zich zouden voordoen wanneer de data ingelezen wordt in het registratiesysteem. De resultaten van deze controle worden met u gedeeld via de validatie rapportage. 

+

Wat is een validatie rapportage?

De resultaten van validatie controle worden samengevat in een drietal rapporten, namelijk: de Quality check totals, het Quality report en de Import totals. Deze rapporten samen vormen de validatie rapportage.

De Quality check totals geeft een overzicht met aantallen van de errors die zich in het bestand voordoen, onderverdeeld in de verschillende error categorieën. Op het rapport zelf kunt u een uitleg terug lezen van de verschillende error categorieën en hun betekenis.

In het Quality Report wordt getoond welke errors zich op een record voordoen. Hierbij wordt door middel van een key variabele ook getoond om welke patiënt dit gaat. Dit maakt het mogelijk om rechtstreeks in het bronsysteem aanpassingen te doen. Op het rapport zelf kunt u een uitleg terug lezen van de verschillende error categorieën en hun betekenis.

De Import totals geeft een overzicht van de hoeveelheid aangeleverde en soort records. Op het rapport zelf kunt u een uitleg terug lezen van de verschillende categorieën en hun betekenis.

+

Hoe kan ik de validatie rapportage gebruiken?

Aan de hand van de validatie rapportage kunt u zelf de inhoud van de batch beoordelen op zijn correctheid. Ieder bovengenoemd rapport heeft zijn eigen functie en kan op een andere manier worden ingezet. Meer over dit onderwerp kunt u overzichtelijk hier terug lezen.

+