Zorg voor uw medische data

Medical Research Data Management (MRDM) is Bewerker van medische data voor Zorgaanbieders en centraal knooppunt voor distributie van informatie. Veilig, accuraat en betrouwbaar. Uw medische data is onze zorg!

FAQ: Samenstellen batch

Het aanleveren van gegevens via een batch is naast bijvoorbeeld Survey een manier om gegevens voor klinische registraties aan te leveren aan MRDM.

Een batch biedt de gebruiker de mogelijkheid om data in grote hoeveelheden tegelijkertijd aan te leveren in plaats van kleine hoeveelheden informatie handmatig in te voeren in de web applicatie Survey. Het aanleveren van gegevens via batch kan de registratielast verlagen. 

 

Hoe stel ik een batch samen voor een klinische registratie?

Een batch samenstellen voor een klinische registratie doet u aan de hand van de datadictionary of de XSD behorende bij de registratie.

De XSD wordt gebruikt wanneer er via het bestandsformaat XML wordt aangeleverd. De datadictionary wordt voor de overige bestandsformaten gebruikt. Meer informatie over bestandsformaten kunt u hier terug lezen.

De datadictionary en XSD kunt u downloaden van de MRDM downloadpagina

+

In welke bestandsformaten kan ik een klinische batch aanleveren?

Een batch kan in verschillende formaten worden aangeleverd. Voorbeelden van aanleverformaten zijn: csv, xls(x), en xml.  Per aanleverformaat bestaan er aanvullende regels voor het opstellen van een correcte batch.

Voor meer inhoudelijke informatie over de aanleverformaten kunt u contact opnemen met de MRDM servicedesk via servicedesk@mrdm.nl of 088 - 57 000 30.

+

Wat is een datadictionary?

De datadictionary is een excel document waarin de structuur van de registratie wordt beschreven zoals deze bij MRDM is gedefinieerd. Voor iedere registratie is een datadictionary beschikbaar.

De datadictionary geeft u een overzicht van welke informatie in de registratie wordt uitgevraagd en welke waarden u kunt aanleveren. 

+

Welke informatie kan ik allemaal in een datadictionary terug lezen?

Onderstaande zaken komen in een datadictionary aan bod.

 • Dataset
 • Label
 • Naam
 • Type
 • Lengte
 • Formaat
 • Codes
 • Zichtbaar
 • Verplicht
 • Conditie
 • Help tekst

 

Het document bestaat daarnaast uit een aantal werkbladen:

 • Per dataset is er een tabblad opgesteld
 • Het tabblad ‘Labels’

In de verschillende dataset-tabbladen vindt u de variabelen die onderdeel uitmaken van de betreffende dataset. In het tabblad ‘labels’ vindt u per variabele de antwoordopties die aangeleverd kunnen worden.

 

Dataset

Een dataset is een cluster van variabelen die relateren aan een bepaald onderwerp. Een registratie bestaat vaak uit meerdere datasets. De datasets staan niet los van elkaar.

Meer informatie over de invloed van de relatie tussen de verschillende datasets op een batch aanlevering kunt u hier terugvinden  

Label

Het label is de vraag die behoort bij de variabele.

Naam

Dit is de naam van de variabele. De naam is een code die uniek is binnen de hele registratie.

Type

In de kolom ‘type’ kan er worden teruggevonden wat voor een soort antwoord dient te worden gegeven (bijvoorbeeld: een getal, tekst of datum). ’Encrypted’ betekent dat deze waarde beveiligd door ons wordt opgeslagen. Bij een datum-veld kan onder de kolom

‘formaat’ worden teruggevonden hoe het datum veld aangeleverd dient te worden.

Lengte

De kolom ‘lengte’ geeft aan uit hoeveel tekens (karakters of nummers) een antwoord mag bestaan.  

Codes

Onder de kolom ‘codes’ wordt per variabele de code weergeven waarmee de antwoordopties op het tabblad labels kan worden teruggevonden. Wanneer een variabele bijvoorbeeld de code 103 heeft meegekregen in deze kolom kan in het tabblad ‘labels’ aan de hand van deze code de antwoordoptie-set voor deze variabele worden opgezocht.

Verplicht

Deze kolom geeft aan welke velden verplicht worden gesteld. In Survey zijn dit de velden die

rood kleuren wanneer deze niet worden ingevuld. Op basis van conditie- en/of validatie-regels is het mogelijk dat er aanvullende vragen verplicht worden gesteld.

Conditie

Onder kolom ‘conditie’ worden de condities die op een variabele liggen weergeven. Mocht u graag meer informatie over dit onderwerp willen ontvangen dan kunt u contact opnemen met de MRDM servicedesk via servicedesk@mrdm.nl of

088 - 57 000 30

+

Hoe stel ik aan de hand van een datadictionary een batch op?

De variabelen dienen bij zowel een CSV- als bij een XLS(X) bestand allemaal achter elkaar op de eerste regel te worden genoteerd. Iedere variabele krijgt zijn eigen kolom. De gegevens per patiënt worden horizontaal ingevuld.

Voor meer informatie over de aanvullende regels per bestandsformaat kunt u hieronder op het gewenste bestandsformaat klikken:

            CSV

            XLS(X)

+

Wat is een XSD?

De XSD (XML Schema Definitie) is het bestand dat gebruikt dient te worden wanneer er middels het aanleverformaat XML wil worden aangeleverd. In dit bestand staat de structuur van de registratie gedefinieerd. Voor iedere registratie is een XSD beschikbaar.

De XSD bevat alle nodige informatie over de aan te leveren velden, typen en mogelijke waarden. Het bestand kan daarnaast gebruikt worden om de aan te leveren XML te valideren.  

+

Heeft de structuur van een registratie invloed op mijn batch?

Ja, de structuur van een registratie heeft invloed op hoe u een batch dient op te bouwen.

Registraties zijn opgebouwd uit datasets die op hun beurt weer bestaan uit een set variabelen. De datasets hangen met elkaar samen.

Met deze samenhang dient ook in het opbouwen van de batch rekening te worden gehouden. Het onderlinge verband tussen de datasets kan in de datadictionary van de registratie worden terug gevonden.  

Voor een uitgebreidere uitleg met betrekking tot de opbouw van een registratie doorvertaald in een batch kunt u contact opnemen met de MRDM servicedesk via servicedesk@mrdm.nl of 088 - 57 000 30

+