Zorg voor uw medische data

Medical Research Data Management (MRDM) is Bewerker van medische data voor Zorgaanbieders en centraal knooppunt voor distributie van informatie. Veilig, accuraat en betrouwbaar. Uw medische data is onze zorg!

FAQ: Aanmelding

 

 

Hoe kan ik in batch gegevens aanleveren?

Voor het uploaden van batch bestanden dient u in het bezit te zijn van een Secure Upload Facility account.

Voor meer informatie over het verkrijgen van een dergelijk account kunt u contact opnemen met de MRDM servicedesk via servicedesk@mrdm.nl of 088 - 57 000 30

+

Hoe kan ik een batch naar MRDM toe sturen?

Batch bestanden kunt u op een veilige manier naar MRDM uploaden middels de Secure Upload Facility.

Het is een web pagina van waaruit een formulier, bestaande uit een aantal verplicht in te vullen waarden, samen met het up te loaden bestand wordt verstuurd.

De inhoud van de te uploaden bestanden levert u onversleuteld aan. Het bestand wordt bij uploaden versleuteld en via een beveiligde https verbinding aan MRDM gestuurd.

De Secure Upload Facility heeft een test ingang en een productie ingang. Meer informatie over wanneer u van de test- of van de productie ingang gebruikt maakt kunt u terug lezen onder ‘test- en productie traject

+

Welke data kan ik allemaal per batch uploaden naar MRDM?

 

 

Het is mogelijk om voor uiteenlopende zaken gegevens per batch aan te leveren aan MRDM. De meest gangbare doeleinden waarvoor gegevens via batch worden aangeleverd hebben te maken met onderstaande onderwerpen:

+