Zorg voor uw medische data

Medical Research Data Management (MRDM) is Bewerker van medische data voor Zorgaanbieders en centraal knooppunt voor distributie van informatie. Veilig, accuraat en betrouwbaar. Uw medische data is onze zorg!

Producten en diensten

MRDM verzorgt dataverzameling, data management, data reporting en beslisondersteuning. Het doel is om de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de gezondheidszorg te verbeteren. MRDM verwerkt medische data naar relevante, betrouwbare en objectieve informatie waar de zorgverlener mee verder kan.

MRDM levert diensten aan zorgaanbieders, koepelorganisaties, beroepsgroepen, overheidsinstellingen, patiëntverenigingen en andere belanghebbenden in de zorgsector.