Wat gebeurt er in gezondheidszorg?

Gezondheidszorg wordt steeds complexer. We vragen meer en langduriger zorg. Dit komt door vergrijzing, levensstijlziektes en innovaties die ervoor hebben gezorgd dat voorheen dodelijke ziektes chronisch zijn geworden.

We vragen ook complexere zorg, omdat patiënten uniek zijn. Persoonlijke voorkeuren van patiënten worden steeds vaker meegewogen in behandelkeuzes. En dankzij personalised medicine, weten we tot in meer detail welke patiëntprofiel het best past bij een bepaalde medische behandeling of bij een combinatie van behandelingen.

Deze ontwikkelingen dragen bij aan toenemende zorguitgaven. We moeten een balans vinden tussen beheersbare kosten enerzijds, en het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven anderzijds.

Iedereen in de zorg neemt beslissingen: zorgconsumenten, zorgaanbieders, verzekeraars, overheden, farmaceuten en onderzoeksinsituten. Elke van deze partijen heeft betrouwbare en relevante informatie nodig om deze beslissingen te nemen. Daarvoor is data nodig.

Maar van wie is de data? Wat kan er worden gedaan met de data? Hoe is de privacy van patiënten gewaarborgd?

Trusted Partner in Medical Data

Als MRDM staan we bekend om onze diepgaande expertise in dataveiligheid en privacy. We bieden diensten aan om medische data van zorginstellingen, patiënten/cliënten en andere dataleveranciers te ontsluiten en te verwerken.

We zijn gecertificeerd en bevoegd om patiënt identificerende data te verzamelen en tot informatie te verwerken, bijvoorbeeld ten behoeve van personalised medicine, beslisondersteuning, shared decision making, benchmarken en onderzoek.

We verwerken medische data, patiënt gerapporteerde data en kostendata. Daarnaast kunnen met onze Trusted Third Party diensten analyses worden gedaan op real world information binnen geldende privacy en security wet- en regelgeving.

We zijn actief in care, cure en de mondzorg. We leveren diensten aan alle ziekenhuizen, verzekeringsmaatschappijen en de overheid in Nederland voor meer dan 25 medische aandoeningen.

Op een vergelijkbare manier werken we met ziekenhuizen, life sciences & onderzoeksinstituten in Frankrijk en hebben we een kantoor geopend in Zweden.

We werken ook voor patiëntverenigingen, tandartspraktijken, de geestelijke gezondheidszorg, medische beroepsverenigingen, farmaceutische bedrijven, onderzoeksinstituten, samenwerkende gezondheidsnetwerken, medisch specialisten, Raden van Bestuur, verpleeghuizen en revalidatiecentra.

We verzamelen, verwerken en distribueren alleen data als de dataleveranciers ons de opdracht geven dat te doen, binnen de wettelijke privacy en security kaders. Daarbij zijn we onafhankelijk, betrouwbaar en pragmatisch.

Ons gevalideerde en beveiligde datamanagementplatform is NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd.