Dataverwerking

MRDM ondersteunt het gehele proces van dataverzameling tot distributie. Tegelijkertijd borgen we privacy en security bij elke stap in het proces.

Handmatige dataverzameling

Naast onze connectiviteitsdiensten bieden we de mogelijkheid om handmatig data in te voeren. Onze webformulieren worden vooral gebruikt door zorgverleners en onderzoekers voor de invoer van klinische data, en door patiënten voor patiëntvragenlijsten als PROMs en PREMs. De webformulieren bevatten geavanceerde validatietechnieken om datakwaliteit te waarborgen.

Data-integratie

Data verandert in meer betekenisvolle informatie wanneer verschillende datastromen worden gecombineerd. MRDM heeft uitgebreide ervaring in het koppelen van klinische data, door de patiënt gerapporteerde data, en data over kosten en medicijnen. Dit geeft een compleet overzicht over een gewenst onderwerp.

Hergebruik van data

MRDM moedigt meervoudig gebruik van data aan om het effect van data-invoer te vergroten, bij gelijkblijvende registratielast. Ons platform is ontworpen om dezelfde data te gebruiken voor benchmarking, shared decision making, personalised medicine en onderzoek. Dit verhoogt de informatiewaarde en bespaart tijd.

Distributie

De dataleveranciers, meestal zorgaanbieders en patiënten, hebben altijd toegang tot hun eigen data. Soms willen dataleveranciers informatie verzenden naar derde partijen, zoals naar benchmarkprogramma’s om te leren van best practices; naar life sciences voor onderzoeksdoeleinden; of naar verzekeraars, overheden en patiënten om transparant te zijn over de kwaliteit van zorg.

MRDM levert geavanceerde autorisatietechnieken, zodat alle dataleveranciers altijd de zeggenschap hebben over welke informatie naar wie wordt gezonden. MRDM zal nooit data of informatie verspreiden zonder dat daarvoor expliciet opdracht is gegeven door de dataleverancier.

MRDM voert alle ICT-diensten, datamanagement en datadistributie uit van het Transparantieportaal Zorg.

Trusted Third Party diensten

Clinical trials, doelmatigheidsstudies, benchmarkprogramma’s, value-based healthcareteams, verzekeraars en instituten, om er maar een paar te noemen, hebben baat bij real-world informatie. Hoe meer we weten over personalised medicine, hoe moeilijker het zal zijn om significante hoeveelheden data te verzamelen uit onderzoekscohorten, omdat het steeds ingewikkelder wordt om te bepalen wie er geïncludeerd moeten worden. Dit maakt het steeds lastiger om professionals te motiveren data aan te leveren. Het is toekomstbestendiger om informatie te onttrekken aan het reguliere zorgproces, en onderzoek te doen op basis van real-world informatie. MRDM voert trusted third party diensten uit, zodat onderzoek kan worden gedaan met real-world informatie, binnen de kaders van de geldende privacy- en securitywetgeving.

Track & Trace diensten

Als een terugroepactie van een bepaald implantaat of bij een specifieke patiëntengroep nodig is, zou dit gepaard moeten gaan met zo min mogelijk onrust. MRDM volgt implantaten vanaf de fabrikant tot implantaatverwijdering of het overlijden van de patiënt. We informeren zorgaanbieders of en wanneer een individuele patiënt moet worden ingelicht. We voeren het nationale implantatenregister uit voor meerdere implantatentypes in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Secure data hub

Soms wil je gegevens over landgrenzen heen vergelijken, terwijl lokale privacywetgeving het verbiedt dat de data een gebied uit gaat. Door data hubs in te richten, stelt MRDM gebruikers in staat om op een uniforme manier informatie te vergelijken over dergelijke grenzen heen, terwijl de data lokaal wordt bewaard.

Privacy & beveiligingsmaatregelingen

Wilt u meer weten over onze privacy & beveiligingsmaatregelingen lees dan verder op de pagina Hoe we werken

Hoe we werken