Dataverificatie

Met de toenemende vraag naar transparantie in de zorg, groeit ook de vraag naar betrouwbare, objectieve en volledige vergelijkingen van de kwaliteit van zorg tussen ziekenhuizen. Om betrouwbaarheid van de geregistreerde data en de validiteit van de geregistreerde uitkomsten nauwkeurig vast te stellen, voert MRDM in opdracht van DICA onafhankelijke dataverificatie uit op patiëntniveau.

Nieuw model dataverificatie: Efficiënter & minder tijdsintensief

In 2018 introduceren we een nieuwe en verbeterde methode, waarbij gebruik wordt gemaakt van financieel administratieve gegevens. Door deze te koppelen aan geregistreerde uitkomsten, en slimme rekenmethodes toe te passen, verloopt het proces van verificatie efficiënter en gerichter.

Met deze nieuwe methode kan dataverificatie op afstand worden uitgevoerd. Voorheen kwam een dataverificatiemedewerker van MRDM bij het ziekenhuis langs voor een dataverificatiebezoek. Tijdens het bezoek werden de gegevens uit de klinische registratie vergeleken met de gegevens uit het elektronisch patiëntendossier. Dit is een intensief proces dat vaak een aantal dagen in beslag nam. Het dataverificatiebezoek kan vervallen, wanneer MRDM ZIS gegevens kan gebruiken voor een gerichte analyse van verschillen. Voordeel is dat dat zorginstellingen geen medewerker en werkplek meer beschikbaar hoeven te stellen. Met toestemming van de deelnemende instellingen, kan MRDM de al bij partner LOGEX aangeleverde data gebruiken voor dit proces, zodat ook geen extra aanleveringen van gegevens nodig zijn.

Rapport geeft inzicht in kwaliteit van de aangeleverde data

Aan het eind van het dataverificatietraject ontvangt de zorginstelling van MRDM een rapport waarin staat hoe groot de kans is dat een bepaalde variabele bij een individuele patiënt niet of onjuist is ingevuld. Er worden dus geen variabelen aangepast op basis van de verificatie. De resultaten geven een beeld van de kwaliteit van de data die ten grondslag liggen aan de kwaliteitsindicatoren. Ziekenhuizen kunnen deze uitkomsten gebruiken om zorgontvangers en -verzekeraars goed te informeren over de betrouwbaarheid van de kwaliteitsinformatie van het ziekenhuis.

Het rapport is alleen beschikbaar voor de desbetreffende zorginstelling. Aan het einde van het traject wordt op geaggregeerd niveau een eindrapport opgeleverd dat algemeen beschikbaar wordt gesteld.

Deelname na aanmelding en tekenen bewerkersovereenkomst

Jaarlijks biedt stichting DICA voor verschillende registraties dataverificatie aan via MRDM. Alle registrerende ziekenhuizen worden uitgenodigd om kosteloos deel te nemen aan het traject. De daadwerkelijke dataverificatie wordt uitgevoerd voor alle ziekenhuizen die zich hiervoor hebben aangemeld. Wanneer een ziekenhuis zich heeft aangemeld, ontvangt zij verdere uitleg over het verloop van het traject.

Ziekenhuizen kunnen deelnemen aan dataverificatie wanneer er een getekende DICA-deelnameovereenkomst en een getekende bewerkersovereenkomst met MRDM aanwezig is. Daarnaast moet de financiele informatie beschikbaar worden gesteld via onze partner LOGEX (waarmee ook een bewerkersovereenkomst afgesloten moet zijn), dit kan ook rechtstreeks aan MRDM aangeleverd worden of door andere leveranciers worden doorgeleverd.

Naast dataverificatie, hanteert MRDM ook validatietechnieken om de datakwaliteit te helpen waarborgen. Lees daarover meer in Hoe we werken.