Dataverificatie

Informatie vormt de basis van veel beslissingen. Vooral wanneer externe partijen conclusies trekken uit informatie over uw organisatie, is het van doorslaggevend belang dat de informatie betrouwbaar is. Externe transparantie van klinische registraties is een voorbeeld van zo’n situatie.

MRDM voert onafhankelijke dataverificatiediensten uit. We vergelijken registratie-invoer met data in bronsystemen om verschillen te identificeren. We volgen daarin de methodologische aanpak zoals ontworpen door DICA, voor DICA-kwaliteitsregistraties.

Naast dataverificatie, hanteert MRDM ook validatietechnieken om de datakwaliteit te helpen waarborgen. Lees daarover meer in Hoe we werken.