Registratielastvermindering

Wilt u meer weten over de kwaliteit van zorg en deze verbeteren? Of wilt u onderzoek doen, beslissingen nemen en innoveren? Dan heeft u data nodig. Maar u wilt niet veel tijd besteden aan het invullen van aanvullende formulieren, want dat is tijd die zou moeten worden besteed aan het waardevoller maken van de zorg. MRDM zorgt voor hergebruik van bestaande datastromen om de registratielast te verlichten. Wanneer mogelijk maakt MRDM gebruik van primaire databronnen en systemen. Onze connectivititeitsdiensten zijn beschikbaar als abonnement.

Documentatie vindt u op support.mrdm.nl.

EPD connect

De datasets worden vooral gebruikt in klinische registraties. De Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes (DPARD) en de Stewardship monitor verzamelen 100% van hun data aan de bron door gebruik te maken van deze dienst. Momenteel beschikbaar voor Chipsoft (Ezis en HiX), EPIC, McKesson en Nexus.

PROMs connect

Deze dienst ondersteunt datatransport tussen systemen die PROMs, PREMs of andere soorten patiëntvragenlijsten verzamelen. We ondersteunen DICA-, ICHOM-sets en individuele sets.

Pathologie connect

Deze dienst ondersteunt datatransport tussen informatiesystemen van de pathologielaboratoria en het MRDM-platform. De datasets worden vooral gebruikt voor het prefillen van registraties met pathologiedata.

Radiotherapie connect

Dit betreft een volledig geautomatiseerde koppeling die de data-extractie en het datatransport ondersteunt tussen radiotherapiesystemen en kwaliteitsregistraties. De datasets worden vooral gebruikt voor het prefillen van registraties met radiotherapeutische data.

Endoscopie connect

Deze dienst ondersteunt datatransport tussen endoscopiesystemen en registraties. De datasets worden vooral gebruikt voor het prefillen van registraties/screeningprogramma’s met endoscopiedata. We ondersteunen Chipsoft, RVC en Olympus. De Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit (DGEA) verzamelt 100% van zijn data aan de bron door gebruik te maken van deze dienst.