MRDM ondertekent Kennis- en Innovatie Convenant met Topsector LSH

Publieke en private partijen hebben afgesproken samen te werken aan vitaal functionerende burgers in een gezonde economie.

Naast MRDM, ondertekenden partijen als TNO, Go-Fair en patiëntenorganisaties het Kennis- en Innovatie Convenant 2020-2023 (KIC) en hebben deze op 1 november aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken.

Data speelt een essentiële rol in het verbeteren van zorg. MRDM draagt dan ook bij door haar bestaande technische infrastructuur ter beschikking te stellen om de missie te bereiken.

De ambitie is dat in 2040 alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leven en dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen met 30% is afgenomen.

Om dit te kunnen behalen, is zowel technische als sociale innovatie nodig. Om die reden werkt het KIC volgens ‘quadruple helix’. Dit betekent dat kennisinstellingen, overheid, burgers en bedrijfsleven samen zullen werken om de doelstellingen te realiseren.

“Als innovatief land en als coalitie staan wij bekend om onze publiek-private samenwerkingen met veel partners”, zo valt te lezen in het voorwoord van het KIC. “In het nieuwe, missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid wordt voortgebouwd op deze sterke kennis- en innovatie-infrastructuur, (…) en gaan economische kansen voor ons land en onze sectoren hand in hand met de gewenste en noodzakelijke maatschappelijke veranderingen.”

RIVM opent in samenwerking met MRDM het register voor gecombineerde leefstijlinterventies Categorie: Nieuws

Vanaf vandaag kunnen zorgverleners gegevens vastleggen in het GLI-register over deelnemers van de gecombineerde leefstijlinterventie. Door de verzameling van deze gegevens kan er door het RIVM-onderzoek gedaan worden naar de (kosten)effectiviteit van deze interventies en kunnen deelnemers door…

Door RIVM opent in samenwerking met MRDM het register voor gecombineerde leefstijlinterventies
Lees meer

MRDM biedt sterk vereenvoudigde overeenkomsten aan na inspanningen samen met de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen Categorie: Algemeen

Verbeterde bijlagen bij verwerkeroverenkomst, een nieuwe Hoofdovereenkomst en vereenvoudigde onderliggende contracten zijn het resultaat van overleggen tussen MRDM, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Functionarissen Gegevensbescherming (FG’s) van geselecteerde ziekenhuizen. Als dataverwerker voor de zorg verwerkt MRDM…

Door MRDM biedt sterk vereenvoudigde overeenkomsten aan na inspanningen samen met de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen
Lees meer