MRDM ondertekent Kennis- en Innovatie Convenant met Topsector LSH

Publieke en private partijen hebben afgesproken samen te werken aan vitaal functionerende burgers in een gezonde economie.

Naast MRDM, ondertekenden partijen als TNO, Go-Fair en patiëntenorganisaties het Kennis- en Innovatie Convenant 2020-2023 (KIC) en hebben deze op 1 november aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken.

Data speelt een essentiële rol in het verbeteren van zorg. MRDM draagt dan ook bij door haar bestaande technische infrastructuur ter beschikking te stellen om de missie te bereiken.

De ambitie is dat in 2040 alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer in goede gezondheid leven en dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal-economische groepen met 30% is afgenomen.

Om dit te kunnen behalen, is zowel technische als sociale innovatie nodig. Om die reden werkt het KIC volgens ‘quadruple helix’. Dit betekent dat kennisinstellingen, overheid, burgers en bedrijfsleven samen zullen werken om de doelstellingen te realiseren.

“Als innovatief land en als coalitie staan wij bekend om onze publiek-private samenwerkingen met veel partners”, zo valt te lezen in het voorwoord van het KIC. “In het nieuwe, missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid wordt voortgebouwd op deze sterke kennis- en innovatie-infrastructuur, (…) en gaan economische kansen voor ons land en onze sectoren hand in hand met de gewenste en noodzakelijke maatschappelijke veranderingen.”

Centrale financiering voor DICA – MRDM programma ‘Koppelingen 2020-2021’. Programma verhoogt kwaliteit van data, vermindert registratielast en verlaagt kosten batchaanlevering voor zorginstellingen. Categorie: Algemeen

In 2020 is het programma ‘Koppelingen 2020-2021’ door DICA en MRDM opgezet. Binnen het programma worden verschillende databronnen gekoppeld. Dit verhoogt de kwaliteit van de DICA-data, verlaagt de registratielast binnen de ziekenhuizen en past in de doelstelling van…

Door Centrale financiering voor DICA – MRDM programma ‘Koppelingen 2020-2021’. Programma verhoogt kwaliteit van data, vermindert registratielast en verlaagt kosten batchaanlevering voor zorginstellingen.
Lees meer

DHD sluit aan bij de Samenwerkende Data Verwerkers om grip op dataverwerking voor kwaliteitsregistraties te versterken Categorie: Algemeen, Data

Dutch Hospital Data (DHD) sluit als zesde partner aan bij de Samenwerkende Data Verwerkers (SDV). De ICT-partners voor kwaliteitsregistraties hebben zich verenigd om in concrete werkpakketten de grip op data te versterken, registratielast voor zorgprofessionals te verlichten en…

Door MRDM
Lees meer