Medische dataverwerkers stellen gezamenlijke werkagenda op

Deventer, 2 juni 2020 – Vijf medische dataverwerkers kondigen vandaag aan dat ze, verenigd in de Samenwerkende Data Verwerkers (SDV), een gezamenlijke werkagenda opstellen. Met deze samenwerking wil de SDV, als ICT-partner van de verschillende kwaliteitsregistraties, de dataverwerking voor medische kwaliteitsregistraties verder stroomlijnen en gecoördineerde stappen zetten om de administratieve lasten voor gebruikers verder te verlichten. Om dit te realiseren werkt de SDV nauw samen met de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR).

De SDV bestaat uit verschillende ICT-partners van landelijke kwaliteitsregistraties: SDB Groep, Klinische Informatiekunde AmsterdamUMC, Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ), Deutsche Telecom Healthcare en MRDM. Zij verwerken gezamenlijk data van meer dan driekwart van de kwaliteitsregistraties in Nederland. Op die manier hebben ze bijgedragen aan de verbeteringen die de verschillende kwaliteitsregistraties de afgelopen jaren hebben bereikt.

Governance

Kwaliteitsregistraties bieden verbeter-informatie voor de zorgprofessional en keuze-informatie voor de patiënt. De dataverwerking wordt uitbesteed aan daarvoor gespecialiseerde dataverwerkers en zij voeren in opdracht van de kwaliteitsregistraties berekeningen uit, passen case-mix correctie toe en ontwikkelen interactieve dashboards.

Eind 2019 heeft de commissie Van der Zande, ingesteld door het ministerie van VWS, de overheid geadviseerd om meer eenheid aan te brengen in de governance van de kwaliteitsregistraties en de daarbij behorende dataverzameling en -verwerking. Uit het rapport zijn verschillende aanbevelingen gedaan onder andere op het gebied van standaardiseren van gegevens en het toepassen van het principe van FAIR-data.

“De afgelopen jaren hebben we ons, samen met de landelijke kwaliteitsregistraties, sterk gericht op het verbeteren van technische standaarden, toepassen van informatiestandaarden en automatiseren van processen”, zegt Paul Crauwels, voorzitter SDV. “Met een gezamenlijke werkagenda willen we al deze ontwikkelingen bij elkaar brengen met dezelfde definities en semantiek.”

“Alle partijen binnen de SDV beschikken over meer dan tien jaar ervaring op het gebied van datamanagement in de zorg. De combinatie van deze ervaring en verschillende specialisaties zorgt, gebruikmakend van de bestaande infrastructuur, voor een substantiële bijdrage én versnelling in het realiseren van de aanbevelingen uit het rapport Van der Zande.”

Samenwerkende Kwaliteitsregistraties

Een duurzame samenwerking tussen een kwaliteitsregistratie en dataverwerker is van belang om te kunnen innoveren en het dataproces efficiënt in te richten. De SDV stemt daarom haar werkagenda af in nauwe samenwerking met de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR), momenteel bestaande uit DICA, NICE, LROI, Nefrovisie, NHR, URO en Perined.

Dennis van Veghel, bestuurslid SKR: “Door actief de samenwerking op te zoeken met de SDV verbinden we op grotere schaal de verschillende expertises met elkaar en vindt er voortdurend uitwisseling plaats tussen de kwaliteitsregistraties en dataverwerkers. Hierdoor kunnen we gezamenlijk toewerken naar een manier van dataverzameling en –verwerking met maximale toegevoegde waarde voor de patiënt en minimale administratieve lasten voor zorgprofessionals.”

In de komende maanden wordt de werkagenda door de partijen verder uitgewerkt.

Over SDV

De SDV is in het leven geroepen door:

  • Afdeling Klinische InformatieKunde van AmsterdamUMC, verwerker voor NHR en NICE.
  • Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ), verwerker voor MS, Nefrovisie, QRNS en LADIS, subverwerker voor LTR.
  • Deutsche Telecom Healthcare, verwerker voor Perined (LVR1, LVR2 en LNR).
  • SDB Groep, verwerker voor LROI, NVOG en NHR.
  • MRDM, verwerker voor DICA, PICE, HemoNED, VWS (LIR), NOG (Cataract), NBR, NIV (DREAM en AMSM) en NVA (Pijn & Perioperatief).

IMPACT coronacrisis op ziekenhuiszorg inzichtelijk dankzij goede samenwerking registraties en verwerkers Categorie: Algemeen

De Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) hebben de effecten van de coronacrisis onderzocht en gepubliceerd in het IMPACT rapport. Hoewel de kwaliteit van zorg op peil is gebleven, zijn er grote zorgen over de effecten van uitgestelde zorg. De SKR…

Door IMPACT coronacrisis op ziekenhuiszorg inzichtelijk dankzij goede samenwerking registraties en verwerkers
Lees meer

Wouter van Dijk over hergebruik van data bij kwaliteitsregistraties tijdens Dutch Health Week Categorie: Algemeen

Van 18 tot en met 21 mei 2021 vond de eerste editie van de Dutch Health Week plaats, het grootste online evenement voor de zorgsector in 2021. In de tafelsessie van Hans Mekenkamp (MedicalPHIT) gaan Wouter van Dijk (MRDM), Carolien Bouma (Registratie…

Door Wouter van Dijk over hergebruik van data bij kwaliteitsregistraties tijdens Dutch Health Week
Lees meer