Medische dataverwerkers stellen gezamenlijke werkagenda op

Deventer, 2 juni 2020 – Vijf medische dataverwerkers kondigen vandaag aan dat ze, verenigd in de Samenwerkende Data Verwerkers (SDV), een gezamenlijke werkagenda opstellen. Met deze samenwerking wil de SDV, als ICT-partner van de verschillende kwaliteitsregistraties, de dataverwerking voor medische kwaliteitsregistraties verder stroomlijnen en gecoördineerde stappen zetten om de administratieve lasten voor gebruikers verder te verlichten. Om dit te realiseren werkt de SDV nauw samen met de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR).

De SDV bestaat uit verschillende ICT-partners van landelijke kwaliteitsregistraties: SDB Groep, Klinische Informatiekunde AmsterdamUMC, Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ), Deutsche Telecom Healthcare en MRDM. Zij verwerken gezamenlijk data van meer dan driekwart van de kwaliteitsregistraties in Nederland. Op die manier hebben ze bijgedragen aan de verbeteringen die de verschillende kwaliteitsregistraties de afgelopen jaren hebben bereikt.

Governance

Kwaliteitsregistraties bieden verbeter-informatie voor de zorgprofessional en keuze-informatie voor de patiënt. De dataverwerking wordt uitbesteed aan daarvoor gespecialiseerde dataverwerkers en zij voeren in opdracht van de kwaliteitsregistraties berekeningen uit, passen case-mix correctie toe en ontwikkelen interactieve dashboards.

Eind 2019 heeft de commissie Van der Zande, ingesteld door het ministerie van VWS, de overheid geadviseerd om meer eenheid aan te brengen in de governance van de kwaliteitsregistraties en de daarbij behorende dataverzameling en -verwerking. Uit het rapport zijn verschillende aanbevelingen gedaan onder andere op het gebied van standaardiseren van gegevens en het toepassen van het principe van FAIR-data.

“De afgelopen jaren hebben we ons, samen met de landelijke kwaliteitsregistraties, sterk gericht op het verbeteren van technische standaarden, toepassen van informatiestandaarden en automatiseren van processen”, zegt Paul Crauwels, voorzitter SDV. “Met een gezamenlijke werkagenda willen we al deze ontwikkelingen bij elkaar brengen met dezelfde definities en semantiek.”

“Alle partijen binnen de SDV beschikken over meer dan tien jaar ervaring op het gebied van datamanagement in de zorg. De combinatie van deze ervaring en verschillende specialisaties zorgt, gebruikmakend van de bestaande infrastructuur, voor een substantiële bijdrage én versnelling in het realiseren van de aanbevelingen uit het rapport Van der Zande.”

Samenwerkende Kwaliteitsregistraties

Een duurzame samenwerking tussen een kwaliteitsregistratie en dataverwerker is van belang om te kunnen innoveren en het dataproces efficiënt in te richten. De SDV stemt daarom haar werkagenda af in nauwe samenwerking met de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR), momenteel bestaande uit DICA, NICE, LROI, Nefrovisie, NHR, URO en Perined.

Dennis van Veghel, bestuurslid SKR: “Door actief de samenwerking op te zoeken met de SDV verbinden we op grotere schaal de verschillende expertises met elkaar en vindt er voortdurend uitwisseling plaats tussen de kwaliteitsregistraties en dataverwerkers. Hierdoor kunnen we gezamenlijk toewerken naar een manier van dataverzameling en –verwerking met maximale toegevoegde waarde voor de patiënt en minimale administratieve lasten voor zorgprofessionals.”

In de komende maanden wordt de werkagenda door de partijen verder uitgewerkt.

Over SDV

De SDV is in het leven geroepen door:

  • Afdeling Klinische InformatieKunde van AmsterdamUMC, verwerker voor NHR en NICE.
  • Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ), verwerker voor MS, Nefrovisie, QRNS en LADIS, subverwerker voor LTR.
  • Deutsche Telecom Healthcare, verwerker voor Perined (LVR1, LVR2 en LNR).
  • SDB Groep, verwerker voor LROI, NVOG en NHR.
  • MRDM, verwerker voor DICA, PICE, HemoNED, VWS (LIR), NOG (Cataract), NBR, NIV (DREAM en AMSM) en NVA (Pijn & Perioperatief).

RIVM opent in samenwerking met MRDM het register voor gecombineerde leefstijlinterventies Categorie: Nieuws

Vanaf vandaag kunnen zorgverleners gegevens vastleggen in het GLI-register over deelnemers van de gecombineerde leefstijlinterventie. Door de verzameling van deze gegevens kan er door het RIVM-onderzoek gedaan worden naar de (kosten)effectiviteit van deze interventies en kunnen deelnemers door…

Door RIVM opent in samenwerking met MRDM het register voor gecombineerde leefstijlinterventies
Lees meer

MRDM biedt sterk vereenvoudigde overeenkomsten aan na inspanningen samen met de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen Categorie: Algemeen

Verbeterde bijlagen bij verwerkeroverenkomst, een nieuwe Hoofdovereenkomst en vereenvoudigde onderliggende contracten zijn het resultaat van overleggen tussen MRDM, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Functionarissen Gegevensbescherming (FG’s) van geselecteerde ziekenhuizen. Als dataverwerker voor de zorg verwerkt MRDM…

Door MRDM biedt sterk vereenvoudigde overeenkomsten aan na inspanningen samen met de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen
Lees meer