Zorg voor uw medische data

Medical Research Data Management (MRDM) is Bewerker van medische data voor Zorgaanbieders en centraal knooppunt voor distributie van informatie. Veilig, accuraat en betrouwbaar. Uw medische data is onze zorg!

Wat is een validatie rapportage?

donderdag 1 september, 2016

De resultaten van validatie controle worden samengevat in een drietal rapporten, namelijk: de Quality check totals, het Quality report en de Import totals. Deze rapporten samen vormen de validatie rapportage.

De Quality check totals geeft een overzicht met aantallen van de errors die zich in het bestand voordoen, onderverdeeld in de verschillende error categorieën. Op het rapport zelf kunt u een uitleg terug lezen van de verschillende error categorieën en hun betekenis.

In het Quality Report wordt getoond welke errors zich op een record voordoen. Hierbij wordt door middel van een key variabele ook getoond om welke patiënt dit gaat. Dit maakt het mogelijk om rechtstreeks in het bronsysteem aanpassingen te doen. Op het rapport zelf kunt u een uitleg terug lezen van de verschillende error categorieën en hun betekenis.

De Import totals geeft een overzicht van de hoeveelheid aangeleverde en soort records. Op het rapport zelf kunt u een uitleg terug lezen van de verschillende categorieën en hun betekenis.