Zorg voor uw medische data

Medical Research Data Management (MRDM) is Bewerker van medische data voor Zorgaanbieders en centraal knooppunt voor distributie van informatie. Veilig, accuraat en betrouwbaar. Uw medische data is onze zorg!

Aanvullende regels bij het aanleveren in XLS(X) formaat

donderdag 1 september, 2016

Als in XLS of XLSX wordt aangeleverd dan gelden de volgende regels voor de inhoud van het bestand:

 

Nr

Omschrijving

1

Bij voorkeur wordt er gebruik gemaakt van Microsoft Excel versie 2007 of hoger.

2

De variabele namen dienen in de eerste regel achter elkaar te worden geplaatst.

3

Er mogen geen lege rijen tussen de data staan

4

Datum formaten dienen uniform door het bestand aangeleverd te worden. Het gaat hier om datum formaten van de variabelen die van het type [date] of [datetime] zijn aangemerkt in de survey registratie.

5

Decimalen dienen door het bestand heen uniform te worden aangeleverd. Dit houdt in dat er of gebruik wordt gemaakt van een punt of van een komma.

6

Alle tabbladen die aangeleverd worden, worden ingelezen. Er dient dus alleen data aangeleverd te worden die verwerkt moet worden.

7

Bij een multi aanlevering gaat de voorkeur uit naar een tabblad per dataset in plaats van een bestand per dataset.

9

Als er een tabblad of bestand per dataset wordt aangeleverd dan dient de naam van het tabblad, de naam van de dataset te zijn.

10

De extensie van het bestand moet XLS of XLSX zijn.

11

Het bestand hoeft geen opmaak te bevatten (kleurtjes, dik gedrukte tekst, ect.)