Zorg voor uw medische data

Medical Research Data Management (MRDM) is Bewerker van medische data voor Zorgaanbieders en centraal knooppunt voor distributie van informatie. Veilig, accuraat en betrouwbaar. Uw medische data is onze zorg!

Aanvullende regels bij het aanleveren in CSV formaat

donderdag 1 september, 2016

Als in CSV wordt aangeleverd dan gelden de volgende regels voor de inhoud van het bestand:

 

nr

Omschrijving

1

Het eerste record (regel) in het CSV bestand moet een header record zijn met daarin de kolommen (velden)

 

De header regel is ook opgemaakt als elk ander CSV record in overeenstemming met de definities die hieronder staan

2

Elk record is één regel ...maar

 

Een record scheidingsteken mag bestaan uit een "line feed" (ASCII/LF=0x0A), of een "carriage return en line feed" paar (ASCII/CRLF=0x0D 0x0A).

 

velden mogen "line-breaks" bevatten (zie hieronder) zodat een record uit meerdere regels kan bestaan.

3

De velden worden gescheiden door punt-komma's.

 

Bijvoorbeeld:

 

John;Doe;120 any st.;"Anytown, WW";08123

4

Spaties and tabs voorafgaand en volgend op de komma scheidingstekens worden genegeerd.

 

Bijvoorbeeld:

 

John , Doe ,... wordt "John" and "Doe", etc.

5

Velden die een dubbel citaat tekens bevatten moeten worden voorafgegaan en afgesloten met een dubbel citaat teken, en elk dubbel citaat teken in het veld moet worden voorafgegaan met een dubbel citaat teken.

 

Bijvoorbeeld:

 

John "Da Man" Doe moet veranderd worden in "John ""Da Man"" Doe"

6

Een veld dat "line-breaks" bevat moet worden voorafgegaan en afgesloten met een dubbel citaat teken

 

Bijvoorbeeld:

 

Field 1: Conference room 1

 

Field 2: John,

 

Please bring the M. Mathers file for review

 

-J.L.

 

Field 3: 10/18/2002

 

moet worden:

 

Conference room 1; "John,

 

Please bring the M. Mathers file for review

 

-J.L.";10/18/2002,...

 

Merk op dat dit één enkel CSV record is, zelfs al heeft het meer dan één regel in de CSV file. Dit is mogelijk omdat de "line breaks" zicht bevinden tussen de dubbele citaat tekens van het veld.

 

Implementatie notitie: In Excel kan het gebeuren dat spaties tussen het komma veld scheidingsteken en het dubbel citaat teken ervoor zorgen dat het veld niet wordt gezien als veld met voorafgaand en sluitend dubbel citaat teken. Om dit te voorkomen kunnen simpelweg alle spaties worden verwijderd tussen het komma veld scheidingsteken en het dubbel citaat teken.

7

Velden die beginnen of eindigen met spaties moeten worden voorafgegaan en afgesloten met een dubbel citaat teken

 

Bijvoorbeeld:

 

John, Doe ,... moet doorgegeven worden als: John;" Doe ";...

8

Velden mogen altijd tussen dubbele citaat tekens worden gezet.

 

De citaat tekens zullen niet onderdeel zijn van de ingelezen data

9

Numerieke waarden hebben de punt "." als decimaal scheidingsteken en bevat verder geen duizendtal scheidingstekens

 

Bijvoorbeeld voor decimale getallen:

 

873287623876.876

 

en voor gehele getallen

 

872723

12

Geen waarde aanleveren

 

Als er geen waarde aangeleverd moet worden dan moet er ook inderdaad niets worden aangeleverd.

 

Bijvoorbeeld: Het derde veld is leeg.

 

“text”;12;;”naam”;23

13

Lege string

 

Als er expliciet een lege string moet worden aangeleverd dan moet het veld voorafgegaan en afgesloten worden met een dubbel citaat teken.

 

Bijvoorbeeld: Het derde veld is een lege string

 

“text”;12;””;”naam”;23