Endoscopie-registratie: internationaal voorbeeld voor automatische data extractie

Afgelopen maand is in het wetenschappelijk tijdschrift Gastrointestinal Endoscopy een artikel verschenen over de succesvolle automatische data extractie voor de DGEA (Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit). MRDM is vanaf aanvang betrokken geweest bij het opzetten en onderhouden van de technische infrastructuur. Daarbij is samenwerking gezocht met de drie leveranciers van endoscopie-systemen in Nederland (Olympus, RVC en Chipsoft). Het resultaat is een volledig automatische koppeling tussen de endoscopiesystemen en MRDM, waar de data wordt verwerkt en gebruikt in de klinische registratie en informatieproducten (Codman).

De DGEA-registratie heeft als doel inzicht in de kwaliteit van coloscopieën te verkrijgen en verbetertrajecten te stimuleren door spiegelinformatie terug te koppelen aan de deelnemende centra. Het uitgangspunt is daarbij dat de registratielast tot een minimum beperkt moet blijven. Van 2016 tot 2019 hebben 48 ziekenhuizen op vrijwillige basis geparticipeerd in de DGEA. Daarbij is van 275.017 patiënten informatie over 313.511 colonoscopieën geregistreerd. De resultaten van deze studie laten zien dat het haalbaar is om een kwaliteitsregistratie te voeren met een uniforme dataset, zonder additionele administratielast voor zorgprofessionals.

De DGEA een schoolvoorbeeld is van een kwaliteitsregistratie zonder registratielast voor het ziekenhuis. En dat is precies de strekking van deze publicatie, die al heeft geleid tot internationale interesse voor de door MRDM ontwikkelde oplossing. Het artikel is te lezen via PubMed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32057727/.

Centrale financiering voor DICA – MRDM programma ‘Koppelingen 2020-2021’. Programma verhoogt kwaliteit van data, vermindert registratielast en verlaagt kosten batchaanlevering voor zorginstellingen. Categorie: Algemeen

In 2020 is het programma ‘Koppelingen 2020-2021’ door DICA en MRDM opgezet. Binnen het programma worden verschillende databronnen gekoppeld. Dit verhoogt de kwaliteit van de DICA-data, verlaagt de registratielast binnen de ziekenhuizen en past in de doelstelling van…

Door Centrale financiering voor DICA – MRDM programma ‘Koppelingen 2020-2021’. Programma verhoogt kwaliteit van data, vermindert registratielast en verlaagt kosten batchaanlevering voor zorginstellingen.
Lees meer

DHD sluit aan bij de Samenwerkende Data Verwerkers om grip op dataverwerking voor kwaliteitsregistraties te versterken Categorie: Algemeen, Data

Dutch Hospital Data (DHD) sluit als zesde partner aan bij de Samenwerkende Data Verwerkers (SDV). De ICT-partners voor kwaliteitsregistraties hebben zich verenigd om in concrete werkpakketten de grip op data te versterken, registratielast voor zorgprofessionals te verlichten en…

Door MRDM
Lees meer