TRUSTED PARTNER IN MEDICAL DATA

Medische data is privacygevoelig en moet ook als zodanig behandeld worden. MRDM verwerkt medische data namens zorgorganisaties.

Registratielastvermindering

We ontsluiten data zoveel mogelijk uit bestaande activiteiten en processen. U werkt zoals u gewend bent, terwijl wij de medische data voor u laten werken.

MRDM Connect

Datakwaliteit

U wilt resultaten bespreken, zonder de betrouwbaarheid ervan in twijfel te trekken. We garanderen een hoge datakwaliteit door middel van hoogstaande validatietechnieken en verificatiediensten.

Datakwaliteit

Datamanagement

We moedigen slim gebruik van data aan. We verzamelen en hergebruiken medische data namens u. We zetten data om in informatie. Wat wilt u weten?

Hoe we werken

Trusted Partner

MRDM is als Trusted Third Party geautoriseerd om patiëntidentificerende medische data en informatie te verzamelen, verwerken en distribueren. Wij voeren deze diensten alleen uit wanneer de dataleveranciers ons daar opdracht toe geven, binnen geldende wet- en regelgeving over privacy en security.

 • Dataveiligheid

  We werken op basis van security by design. Ons platform en de information security officers monitoren veiligheidsprocedures grondig.

 • Certificering

  Ons gevalideerde en beveiligde datamanagementplatform is NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd. We voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Transparantie

  U beslist zelf of u resultaten wilt delen met anderen. We stellen u in staat om dit op een betrouwbare en veilige manier te doen. Wij doen dit nooit zelfstandig zonder uw goedkeuring.

 • Privacy

  We werken op basis van security by design by default. We werken namens dataleveranciers, ondersteunen verschillende gebruikersautorisatieniveaus en ondersteunen informed en explicit consent van betrokkenen.

Ervaring

Wij zijn actief in de cure, care en mondzorg. Hierbij ondersteunen we alle ziekenhuizen, zorgverzekeringsmaatschappijen en de overheid in Nederland en leveren we diensten voor meer dan 25 medische aandoeningen. Wij verwerken klinische data, door patiënten gerapporteerde data, kostendata en data over medicatie. Data wordt verwerkt voor nationale benchmarks, we leveren Trusted Third Party-diensten om onderzoek te doen op basis van real-world evidence en we zorgen voor gefaseerde en strikt gereguleerde transparantie van resultaten en voor track & trace van implantaten.
Op een vergelijkbare manier wordt gewerkt met ziekenhuizen, life sciences en onderzoeksinstituten in Frankrijk en hebben we een kantoor in Zweden.

Hoe we werken

Ivbar en Prodacapo sluiten zich aan bij de LOGEX Group Categorie: Nieuws

Ivbar en Prodacapo sluiten zich aan bij de LOGEX Group, waarvan MRDM ook onderdeel is, en bundelen hun krachten om de kwaliteit, transparantie en efficiëntie van de gezondheidszorg te vergroten. LOGEX Group wordt hiermee de eerste Europese speler…

Door MRDM
Lees meer